Veiligheid & Zekerheid

Omdat bouwen meer risicovoller is dan menig andere bezigheid, zijn veiligheid en verzekeringen een belangrijk aspect binnen ons bedrijf. Zo zijn de medewerkers VCA ** gecertificeerd, en is ons bedrijf verzekerd middels een CAR- en aansprakelijkheidsverzekering.

VCA

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een certificering waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In 1992 werd voor het eerst een VGM Checklist voor Aannemers (VCA) geïntroduceerd. De VCA-norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. De VCA-norm bestaat voor ongeveer 60% uit onderwerpen die ook in de Arbowet zijn vast gelegd, enkele voorbeelden hiervan zijn:

•  Beleidsverklaring

•  Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Voorlichting en instructie

•  Persoonlijke beschermingsmiddelen

•  Periodiek keuren van materieel en middelen

•  Aansluiting bij een Arbodienst

•  Melden en registreren van ongevallen

 De CAR/AVB-verzekering

Voor aannemers in de burger- en utiliteitsbouw (B&U-bouw) is er de CAR/AVB-verzekering (Construction All Risks-verzekering /Aansprakelijkheid voor Bedrijven). De aannemer is in principe verantwoordelijk voor alles wat er tijdens de bouw mis kan gaan; tijdens het werk op de bouwplaats, maar ook na oplevering en buiten de werkplaats. Met de doorlopende CAR/AVB-verzekering zijn wij optimaal gedekt voor deze risico's.